Клуб „Цифрова фотография“

Клуб „Цифрова фотография“

Клуб „Цифрова фотография“, демонстрира своите първи стъпки в запечатването на фотоси, чрез представяне на своята първа представителна изява.

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца