Занимания по интереси

Занимания по интереси

Вътрешни правила

за организация и провеждане на дейностите
по Занимания по интереси

Клуб "Млади Възрожденци"

Учебната 2022/2023 година

Клуб "Заваряване"

Учебната 2022/2023 година

Клуб "Вълшебна кухня"

Учебната 2022/2023 година

Клуб "Околна среда"

Учебната 2022/2023 година

Клуб "Шарена трапеза"

Учебната 2022/2023 година

Клуб "Цифрова фотография"

Учебната 2022/2023 година

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца