Administrator

Administrator

XII клас

Тук ще намерите информация за учениците от прием 2019/2020 година Учебници XII клас Списък с учебниците, по които ще се обучават учениците от XII клас Седмично разписание XII клас График с класните и контролните работи на ХII клас

XII клас Read More »

Х клас

На тази страница ще намерите портфолиата на паралелките от ПРИЕМ 2021 година.  Учебници Списък с учебници, по които ще се обучават учениците в Х клас Седмично разписание X клас График с класните и контролните работи на Х клас

Х клас Read More »

Прием 2021/2022

Прием 2021/2022 учебна година Прием на ученици след завършен VII клас За учебната 2021/2022 година в ПГСС Нова Загора ще се приемат ученици, завършили VII клас Професия: Монтьор на транспортна техника Специалност: Автотранспортна техника Професия: Хлебар-сладкар Специалност: Производство на хляб и хлебни изделия Професия: Лозаровинар Специалност: Лозаровинарство Професия: Монтьор на селскостопанска техника Специалност: Механизация на селското стопанство Дневна и дуална форми на обучение Важно

Прием 2021/2022 Read More »

Самостоятелна форма на обучение

Правила за приемане на ученици в самостоятелна форма на обучение График за изпитни сесии График I поправителна сесия – април 24 Ред за организиране и провеждане на изпити – януарска редовна сесия Изменен график за редовните изпитни сесии График за редовните изпитни сесии Съобщение Относно провеждне на изпити за определяне на годишна оценка- сесия януари

Самостоятелна форма на обучение Read More »

Механизация на селското стопанство

Специалност: Механизация на селското стопанство   Професия: МОНТЬОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА   Срок на обучение: 5 години   Селскостопанска техника? – Тя вече не е онова, което бе!   Техническият прогрес през последните години повлия и върху селскостопанската техника. Повиши се многократно качеството на извършваните с нея операции. Ние Ви даваме възможност да получите теоретични знания и

Механизация на селското стопанство Read More »

Лозаровинарство

Специалност: Лозаровинарство   Професия: ЛОЗАРОВИНАР   Срок на обучение: 5 години – прием след VІІ клас   Професионализъм, творчество, любов!   Началото бе лозата и грижовните стопани, които превърнаха лозарството в основен поминък на хората. После дойде науката, която преработи гроздето в искрящо вино, прославило България в цяла Европа. Като горди наследници на древността, в ПГСС вече

Лозаровинарство Read More »

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца