Ние избрахме: СПОРТ СРЕЩУ НАСИЛИЕ

Ние избрахме: СПОРТ СРЕЩУ НАСИЛИЕ

Днес, физкултурният салон на ПГСС се превърна в арена на спортни надпревари. С инициативата „Спорт срещу насилието”, възпитаниците от ПГСС станаха съпричастни към идеята за училище без тормоз. Общоучилищното събитие имаше за цел да насърчи физическата активност и да каже „НЕ“ на насилието. Учениците показаха желание, ентусиазъм, спортен дух и хъс за победа. На закриването на спортното мероприятие всички получиха награди.

26.11.2022 г.

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца