1 декември – световен ден за борба със СПИН

1 декември – световен ден за борба със СПИН

Днес в ПГСС – Нова Загора, пред ученици от училището, бе изнесена лекция на тема “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН и болести на зависимостта”, по повод Световния ден за борба със СПИН-1-ви декември, като лектор бе медицинското лице в учебното заведение- г-жа Иванка Димова. Засегнати бяха теми, касаещи здравето, хигиената и превенцията за нас самите и близките ни хора. Раздадени бяха здравно-информационни материали, предпазни средства и червени лентички на ученици в X, XI и XII клас. Основната цел на тази инициатива бе да се подобри информираността на учениците, свързани с начините на заразяване с ХИВ и възможностите за избягване на рисково поведение, както и да се привлече вниманието им върху последствията от епидемията

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца