Лозаровинар – Випуск 2023

Лозаровинар – Випуск 2023

Девиз😊“Ние живеем в хармония с природата – засаждаме лозя и използваме плодовете им.“

Визитна картичка:

  1. Клас – Лозаровинари
  2. Специалност – Лозаровинарство
  3. Състав на класа – 13 ученици
  4. Класен ръководител – Тоня Димитрова
  5. Местообитание – ПГСС
  6. Класна стая – кабинет №103
  7. Членове на класа: Анелия, Богомил, Божидар, Илиян Великов, Исус, Йордан, Илиян Василев, Мариян, Миладин, Минчо, Станимир.

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца