Лозаровинар – Випуск 2024

Лозаровинар – Випуск 2024

През учебната 2019/2020 година в Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Нова Загора, постъпват двадесет ученици в избраната от тях професия „Лозаровинар”, специалност „Лозаровинарство”, с класен ръководител г-жа Емилия Петрова. Момчетата имат отговорно отношение към образователния процес. Интересите им са насочени към професионалната подготовка. Много добре  се справят в часовете по учебна практика. Участват активно в извънкласни мероприятия, тържества, конкурси и ученически проекти. През учебната 2021/2022 учебна година тринадесет ученика получиха удостоверения за завършен първи етап на гимназиално образование и трима ученика получиха свидетелства за първа степен на професионална квалификация. През учебната 2022/2023г. XI „б” клас се състои от четиринадесет ученици, които през годините се изградиха като добър колектив за работа в екип.

Успехи на ученици от класа

Венцислав Марков завоюва II-ро място в раздел „Аналитични жанрове“ в четвъртото издание на Националния журналистическия конкурс за ученици „Гео Милев“, Стара Загора – 2022 г.

Проект: Ученически практики-2

Гроздобер 22

Държавен изпит за придобиване на I степен за професионална квалификация

Учебна практика във винпром
„Едоардо Миролио“
с. Еленово

Участие на ученици от класа в ритуално зарязване на лозето в ПГСС на празника Трифон Зарезан

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца