Конвектомат

Конвектомат

ПГСС продължава да обновява материално-техническата база

ПГСС продължава да обновява материално-техническата база
С цел повишаване нивото на професионалната подготовка на учениците от специалност „Производство на хляб и хлебни изделия“, Професионална гимназия по селско стопанство — гр. Нова Загора закупи конвектомат за по-качествено изпичане на тестени изделия. Той е ценна инвестиция за всяка професионална гимназия.
С възможностите на новата техника учениците ще могат да усвоят нови професионални умения за работа в реална работна среда.

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца