Общински конкурс „Гергьовден“ – 2024
Награждаването на най-добрите 19 април 2024

Общински конкурс „Гергьовден“ – 2024
Награждаването на най-добрите 19 април 2024

ПГСС организира общински конкурс на тема „ГЕРГЬОВДЕН“

 

Цели:
1. Популяризиране на ученическото творчество и представяне на празника „ Гергьовден“ през погледа на учениците в община Нова Загора.
2. Възможност за творческа изява на учениците, развиване и усъвършенстване таланта им в областта на литературата и изкуството.

Регламент конкурс „Гергьовден“ 2004

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца