Гроздобер е!

Гроздобер е!

Ето, че дойде време учениците от специалност „Лозаровинарство“ да приберат реколтата от своя едногодишен труд.

В днешният гроздобер взеха участие ученици от IXб, Xб, XIб и XIIб класове. С голяма желание и ентусиазъм се присъединиха и двама ученици от специалност „Механизация на селското стопанство“.

Когато и последната чепка беше откъсната, учениците продължиха работа в учебната винарна. Гроздето беше смляно на сладка шира, от която ще се получи пенливо вино.

 

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца