Европейски ден на спорта в ПГСС

Европейски ден на спорта в ПГСС

Днес, 30.09.2022., ученици от ПГСС- гр. Нова Загора се включиха в осмото издание на Европейския ден на спорта в училище. Бяха организирани спортни игри, включващи възпитаници от всички випуски в гимназията. Европейският ден на спорта в училище бе посветен на насърчаването на физическата активност и спорт, за да се повиши усещането за „принадлежност към училището“ на всеки участник. Учениците показаха желание и ентусиазъм към инициативата, като най-активните от тях, бяха наградени.

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца