Проекти преди 2022/2023

Младежко сътрудничество за обновяване на селското стопанство чрез образование „Ученически практики – фаза 2“ „Подкрепа за дуалната система на обучение“

Проекти преди 2022/2023 Read More »