Спорт и предизвикателство

Спорт и предизвикателство

Ден на спорта и предизвикателството

По повод Международния ден на предизвикателството и Ден на българския спорт – 17 май, община Нова Загора, с подкрепата на КЛА „Загорец“ и учебни заведения, организираха разнообразни спортни мероприятия.
Идеята е в този ден за спорт и физическа активност всички, които желаят, да отделят 15 минути от времето си за някакво спортно занимание или физическа дейност.
Кольо Господинов от IXв клас, специалност „Механизация на селското стопанство“, дуална форма на обучение, с ръководители г-н Георги Стефанов и г-н Преслав Павлев, се представи достойно, като завоюва 6-то място в лекоатлетическото състезание.
Пожелаваме му и занапред спортни успехи!

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца