Програма „Еразъм+“ – сега в Германия

Програма „Еразъм+“ – сега в Германия

Тридесет ученици от ПГСС - гр. Нова Загора
заминаха по програма „Еразъм+“ в Германия

Възпитаници на гимназията от специалностите „Производство на хляб и хлебни изделия“, „Лозаровинарство“, „Механизация на селското стопанство“ и „Автотранспортна техника“ ще проведат 14-дневна мобилност в гр. Шкьодиц, Германия, в периода от 13.10 до 27.10.2023 г. по проект № 2023-1-BG01-KA121-VET-000117848.
Учениците се придружават от г-жа Лиляна Стоянова – директор на гимназията, г-жа Цветанка Стефанова – ЗДАСД, г-жа Милица Герджикова-Димитрова и г-н Преслав Павлев.
Проектът има за цел да отговори на потребностите на учениците от ПГСС – Н. Загора, да повишат своите знания и да подобрят практическите си умения по отделните специалности. Това ще им осигури предимство и мобилност на пазара на труда, усвояване на практически и социални умения за планиране и организиране, както и развитие на личностни качества – комуникативност, толерантност, предприемчивост, работа в екип и др.

Пожелаваме им успешно представяне!

13.10.2023 г.

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца