Пеещ „звънец“

Пеещ „звънец“

С музикален звънец влизат и излизат от час учениците от Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Нова Загора. Обичайният училищен звънец бе заменен с пеещ и вече посреща учениците с подбрани популярни мелодии. Целта е да се създаде позитивна атмосфера и ведро настроение.
Възпитаниците на гимназията с радост възприемат новото музикално оформление, част от което са “Victory” на Бонд, “Междучасие” на Васил Найденов и др.

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца