Обучение във връзка с невротехнологиите

Обучение във връзка с невротехнологиите

На 16 12. 2022 г. учители от ПГСС – гр. Нова Загора взеха участие в обучение на тема „Въведение в образователните невронауки. Приложение на невротехнологиите при работа на деца със СОП“, с лектор гл.ас. Елица Георгиева към Тракийския Университет – гр. Стара Загора. Темата беше част от вътрешноквалификационната дейност на училището. Обучението бе полезно и ползотворно за учителите, даващо нови знания, свързани с функциите на мозъчната дейност и нервната система на учениците.

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца