Натура 2000

Натура 2000

Първо място в национален конкурс,
посветен на Европейския ден на екологичната мрежа „Натура 2000”

„Натура 2000“ – мрежа от защитени зони, един от най-успешните инструменти за опазване на богатото природно наследство на Европа.
Поморийско езеро – естествена свръхсолена лагуна, разположена северно от гр. Поморие, съхраняваща уникална екосистема със специфичен растителен и животински свят, с която се гордеят не само поморийци, а и цяла България. Езерото е защитена зона от европейската екологична мрежа „Натура 2000”.
По повод отбелязването на 31 години от създаването на „Натура 2000” в Европейския съюз (21 май) г., бе обявен национален конкурс на тема „Сладко или солено е бъдещето на Поморийско езеро?”
Целта на конкурса, организиран от Българска фондация „Биоразнообразие” (БФБ) в рамките на проект „Живот за Поморийската лагуна”, съфинансиран от програма LIFE на ЕС, бе да се проучи какво мислят младите хора за езерото и неговото бъдеще, а също и да привлече вниманието върху това прекрасно място и грижата за него. Днес езерото е изправено пред редица предизвикателства. Основен проблем е намалената соленост на водите и празните басейни, спреният солодобив, който поддържа процеса на образуване на лечебна кал, промяната на видовия състав в лагуната и много други.
В конкурса „Сладко или солено е бъдещето на Поморийско езеро?” се включи Даяна Ванчева – ученичка от IX „а” клас в Професионална гимназия по селско стопанство – Нова Загора, с ръководител г-жа Виктория Николова. Чрез разказа „Незабравимият разговор край езерото” Даяна изрази отношението си към съдбата на Поморийското езеро и отправи своите призиви. Според нея всеки от нас поотделно не е в състояние да реши проблемите, но заедно можем да направим така, че мнението ни да достигне до хората и институциите, които са загрижени за опазването на тази защитена зона.
На 22 май т. г. на тържествена церемония в Посетителски център „Поморийско езеро”, бяха наградени отличените участници в конкурса. В трета възрастова група /14-18 години/ Даяна спечели първо място.
Ръководството на ПГСС поздравява ученичката и нейния ръководител за първото място в националния конкурс и им пожелава да бъдат все така съпричастни към екологичните проблеми чрез участие в разнообразни мероприятия.
 
22.05.2023 г.

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца