Мобилност в Германия – монтьори

Мобилност в Германия – монтьори

В навечерието на Европейската седмица на професионалните умения, ученици от ПГСС провеждат практика на международно равнище
 
Ученици от ПГСС – Нова Загора, включени в мобилността по програма Еразъм +, провеждат практика в гр. Шкойдиц, Германия. От 16.10.2023г., в зависимост от специалностите, които изучават, възпитаниците на гимназията са разпределени по различни работни места.
Учениците от специалност „Автотранспортна техника“ провеждат своята практика в автосервиза на кампуса. Те извършват обслужване и ремонт на МПС, а учениците от специалност „Механизация в селското стопанство“ работят в работилницата по металообработване.

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца