НВО – Х клас

Национално външно оценяване - Х клас

На вниманието на учениците от Х клас и техните родители

Съобщение
Запознаване с писмените работи от НВО

Информираме Ви, че при желание можете да се запознаете с проверените и оценени индивидуални изпитни работи по български език и литература и по математика от НВО в X клас за 2022/2023 учебна година в електронна среда, както следва:

 

от 29.06.2023 до 03.07.2023 г.

от 09:30 до 12:30 часа и

от 14:00 до 17:00 часа в СУ „Йордан Йовков“ – Сливен

❗ Ученикът и неговите родители (настойници, попечители, представители на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) могат да се запознаят с оценената индивидуална работа на ученика в присъствие на член на Регионалната комисия за проверка и оценка на изпитните работи

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца