Автопаркът на ПГСС се обогатява

Автопаркът на ПГСС се обогатява

В ПГСС – гр. Нова Загора пристигна чудесен коледен подарък
Дни преди Коледа ПГСС – гр. Н.Загора се сдоби с нова придобивка за по-качествено и модерно професионално образование. Със собствени средства на гимназията е закупен мини-трактор „KUBOTA GL21“ и инвентар към него –шредел и фреза. Целта е подобряване ефективността на обучението.
С това продължава процесът на осъвременяване и обогатяване на материално-техническата база на училището и заедно с останалите новости превръща професионалната гимназия в по-привлекателно за младежите учебно заведение.

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца