Малък и среден бизнес

Малък и среден бизнес

Специалност: Малък и среден бизнес

Професия: Сътрудник в малък и среден бизнес

Срок на обучение: 5 години, прием след VII клас

Ще изучавате:

 • Икономика на предприятието
 • Обща теория на счетоводната отчетност
 • Право, Трудово право
 • Управление на маркетинга
 • Икономическа информатика
 • Счетоводство на предприятието
 • Електронна търговия, Стокознание


Ще усвоите умения за:

 • работа с картотеки, дневници и документи
 • организаторски умения
 • умения за работа с офис техника
 • висока компютърна грамотност
 • организация на счетоводния процес
 • вземане на решение  при променящи се условия

Ще получите:

 • диплома за средно образование след завършен ХІІ клас и успешно положени държавни зрелостни изпити;
 • свидетелство за II степен на професионална квалификация след завършен ХІІ клас и успешно положени държавни изпити.


Ще се реализирате като:

 • Служители в юридически и финансово-кредитни учреждения
 • Административни секретари
 • Персонал, водещ счетоводни сметки и документи
 • Персонал, водещ статистически и финансови документи
 • Персонал, водещ документи за производствени материали
 • Измерител, горивни и строителни материали
 • Контрольор, запаси, Спедиционен посредник

Балообразуване

Удвоения брой точки от НВО – БЕЛ и Математика;
Оценките по БЕЛ и Математика от Свидетелството за основно образование

МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС – КЛЮЧ КЪМ УСПЕХ!

Спешни номера

112

спешни повиквания

0457 62133

отдел "Закрила на детето" - Нова Загора

044 611020

Регионален инспекторат по образованието

087 9600339

Старши експерт по интегрирано обучение

116 111

Национална телефонна линия за деца